Objectius bàsics del projecte

 

Els objectius bàsics del projecte són els següents:

  1. Aconseguir una implicació directa, al marge de les responsabilitats professionals, d’una part important del claustre i de l’AMPA en la vida acadèmica. reduir el fracàs i l’absentisme escolar.                          
  2. Potenciar l’efectivitat de la docència.
  3. Potenciar i agilitar la incorporació de l’alumnat nouvingut a les aules ordinàries.
  4. Atendre tots els perfils de l’alumnat, des de l’excel·lència fins els problemes greus d’aprenentatge, potenciant al mateix temps l’esperit d’esforç i superació i l’autoestima personal.
  5. Aconseguir que el màxim nombre d’alumnes continuïn estudis reglats després de l’ESO.

 

Nou Projecte Educatiu 20/21

El nostre projecte europeu

Accés al Moodle del Centre

Aula d'Acollida16/17

El temps a la Barceloneta:

Pronóstico de Tutiempo.net