El Projecte APDICUM (Aplicació Dinàmica del Currículum) pretén:

 

  •  Potenciar la individualització de l’aprenentatge/ensenyament per part de l’alumnat, permetent al mateix temps el desenvolupament de valors com l’esperit d’esforç i superació i l’autoestima personal.
  •  Desenvolupar la capacitat d’autonomia i iniciativa personal, en el marc d’una nova dinàmica interna que permeti el desenvolupament d’activitats dissenyades segons les necessitats d’alumnat.
  • Proporcionar a l’alumnat la possibilitat de desenvolupar les seves competències mitjançant la participació en activitats curriculars complementàries.
  •  Eliminar el que podríem anomenar “objecció d’aprenentatge” per part d’una petita part de l’alumnat, amb el disseny d’activitats que millorin la seva autoestima i suposin elements motivadors cara a una reincorporació activa al seu propi procés d’aprenentatge.
  • Potenciar i agilitzar la incorporació de l’alumnat nouvingut a les aules ordinàries, en les condicions lingüístiques necessàries que els permetin un seguiment òptim de les activitats lectives en la totalitat de matèries.
  • Incrementar la participació de l’alumnat en la vida lectiva i no lectiva del centre.
  • Augmentar la implicació de les famílies en la vida escolar, potenciant el treball conjunt de l’institut amb l’AMPA per al disseny d’activitats d’interès per la totalitat de la comunitat educativa.
  • Millorar l’ambient general del centre i facilitar al màxim el desenvolupament de la funció docent del professorat.

Nou Projecte Educatiu 20/21

El nostre projecte europeu

Accés al Moodle del Centre

Aula d'Acollida16/17

El temps a la Barceloneta:

Pronóstico de Tutiempo.net